Bandcoach bij amateur Big Band

Bandcoach Big Band

Als bandcoach heb ik de afgelopen maand een aantal keer voor de Majazztic Big Band te mogen staan. Ik heb twee repetities geleid van deze fantastische amateur big band. In workshopvorm heb ik in één van de repetities -door afwezigheid van de drummer-  met de band gewerkt aan het ontwikkelen van de innerlijke timing. Door middel van een aantal oefeningen die ik ook vaak in individuele lessen gebruik, heb ik ze een aantal handvatten gegeven hoe je je eigen timing en de timing in het samenspel kunt verbeteren.

Zo zijn we begonnen met een “klassieker” die veel mensen toch nog nooit gedaan hebben: het in tempo doorgeven van een noot. Verder hebben we gewerkt aan het in je hoofd voorbereiden van ritmes en hoe je oefenen met de metronoom zinvol voor je timing kan maken (en op welke manier juist niet).

Voor veel van de bandleden was het nieuw om tempo en  ritme te spelen als een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de oefeningen konden de muzikanten zelf ervaren wat het betekent als je allemaal het zelfde ritme voelt en dezelfde puls van binnen door laat lopen. Voor mij als coach was het een inspirerende ervaring om te horen hoe een groep van 17 man na een tijdje vlekkeloos en spat gelijk een ritme kon spelen. En wat een verschil het is als iedereen de timing voelt in plaats van telt!

Ik zie uit naar het optreden van zaterdag waar ik de band zal dirigeren.